KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS "GANDRIUKAS"

1,2% parama

Paskirkite 1,2% GPM

Kauno lopšeliui – darželiui „Gandriukas“

Vienas paprasčiausių ir papildomų išlaidų nereikalaujančių būdų paremti Kauno lopšelį – darželį „Gandriukas“ – skirti jo veiklai dalį (iki 1,2 proc.) per mokestinį laikotarpį gautų pajamų mokesčio (1,2% GPM). Tiesa, tai atlikti gali tik dirbantys ir pajamas gaunantys asmenys. Dėkojame Jums, mieli tėveliai, kad esate su mumis bei kasmet prisidedate prie darželio rėmimo, skirdami 1,2 % nuo pajamų mokesčio. Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos tam, kad kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų. Kaip matote, Jūsų paramos dėka darželis tampa jaukesnis, modernesnis, gerėja ugdytinių ugdymosi sąlygos grupėse ir lauke. Gautas lėšas panaudotume ypač svarbiems darželio bendruomenės poreikiams patenkinti, būtiniausioms priemonėms įsigyti, atlikti nedidelius remonto darbus, bet didžiausias šių metų prioritetas yra praplėsti edukacines erdves lauke

 • Prašymas pateikiamas užpildant formą FR0512 versija 04. Specialią prašymo formą bei instrukcijas, kaip ją pildyti, galima gauti VMI.
 • SVARBU! Versija 03 – negalioja ir VMI bus atmesta.

Prašymo pildymas internetu

 • Paprasčiausias būdas – užpildyti FR0512 versija 04 formą internetu. Reikia savo internetinės bankininkystės pagalba prisijunti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS (Elektroninio deklaravimo sistemos) ir užpildyti FR0512_4 formą.
 • Atsidarius savo sąskaitų aptarnavimo lauką pasirinkimuose ieškokite: e-paslaugos → VMI deklaravimo sistema → EDS → Paramos skyrimas → Forma pildymui (0512 v.4)

Kaip pildyti šią formą (pagal formos langelių numeraciją):

 • – Jūsų asmens kodas (0512 v.4)
 • 2 – Jūsų telefono numeris (kodas ir numeris)
 • 3V – Jūsų vardas
 • 3P – Jūsų pavardė
 • gyvenamoji vieta (gatvė, namo ir buto Nr., miesto ar kaimo pavadinimas, rajono pavadinimas);
 • 5 – įrašykite mokestinį laikotarpį: 2019
 • 6S – uždėkite „X“. Tai reiškia, kad paramą skirsite ne politinei partijai
 • – įrašykite: 0
 • E– įrašykite: 2
 • E2 – paramos gavėjo (mūsų įstaigos) įmonės kodas: 191634392
 • E3 – nepildyti arba galima įrašyti: KAUNO LD GANDRIUKAS
 • E4 – jeigu skiriate visus 1,2 %, įrašykite: 1,20
 • E5 – jei pageidaujate paramą skirti ilgiau kaip 1 metus (ne tik už 2019 m.), įrašykite: 2023
 • Formos apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą ir pavardę.

Užpildytą formą į VMI išsiųsti (internetu ar paštu) būtina iki 2020 m. gegužės 1 d.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų gerumą

Kauno lopšelio-darželio Gandriukas” administracija.