KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS "GANDRIUKAS"

Ataskaitos

Įstaigos veiklos planai

 

Įstaigos veiklos ataskaitos

 

Vadovo veiklos ataskaitos

 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 

Finansininių ataskaitų rinkiniai