KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS "GANDRIUKAS"

Viešieji pirkimai

Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ sutarčių viešinimas CVP IS sistemoje. Nuoroda.

Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ atsisakytų vykdyti pirkimų per CPO sutarčių sąrašas. Nuoroda.

Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ 2022 m. planuojamų atlikti mažos vertės pirkimų planas. Nuoroda.

Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ 2021 m. atliktų mažos vertės pirkimų žurnalas. Nuoroda.

Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ 2020 m. atliktų mažos vertės pirkimų žurnalas. Nuoroda.

Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ 2019 m. atliktų mažos vertės pirkimų žurnalas. Nuoroda.

Viešieji pirkimai vykdomi pagal Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ direktorės 2018 m. balandžio 9 d. įsakymu patvirtiną 2018-04-09. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą.