KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS "GANDRIUKAS"

Komisijos ir darbo grupės

  • VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

Pirmininkas -  Loreta Aurelija Saulevičienė - direktorė.

Pirmininko pavaduotojas  Nijolė Jasulaitienė - direktorės pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė - Virginija Meilutienė - auklėtoja.

Nariai: Raimonda Alšauskienė - logopedė, Jūratė Švaplėnienė - psichologė, Vaida Galinauskienė - auklėtoja. 

Patyčių prevencijos ir intervencijos grupės nariai: Virginija Meilutienė - auklėtoja, Vaida Galinauskienė - auklėtoja.

Kauno lopšelio-darželio "Gandriukas" krizių valdymo priemonių planas

Kauno lopšelio-darželio "Gandriukas" vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

  • INTERNETINĖS SVETAINĖS PRIEŽIŪRA:

Algis Pavasaris - raštvedys.

  • TYRIMŲ DARBO GRUPĖ:

Narys - Bronislava Aniuliulienė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Narys - Jūratė Švaplėnienė - psichologė.

Narys - Raimonda Alšauskienė - logopedė.

Narys - Nijolė Jasulaitienė - direktorės pavaduotoja ugdymui.

  • ĮSTAIGOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMO GRUPĖ:

Narys - Agnė Kumpinė - auklėtoja.

Narys - Jūratė Vinslauskienė - auklėtoja.

Narys - Renata Grivnevičienė - auklėtoja.

Narys Rasa Bareikienė - auklėtoja.

Narys - Nijolė Jasulaitienė - direktorės pavaduotoja ugdymui.

  • SVEIKATOS STIPRINIMO GRUPĖ:

Narys - Vaida Glainauskienė - auklėtoja.

Narys - Jurgita Kučinskienė - auklėtoja.

Narys - Daiva Okulevičiūtė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Narys - Audrė Gabienė - auklėtoja.

Narys - Jūratė Švaplėnienė - psichologė.

Narys Raimonda Alšauskienė - logopedė.

Narys - Nijolė Jasulaitienė - direktorės pavaduotoja ugdymui.

  • BENDRAVIMO SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS DARBO GRUPĖ:

Narys - Rima Bradauskienė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Narys - Asta Butkienė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Narys - Aldona Urbonienė - auklėtoja;

Narys - Nijolė Jasulaitienė - direktorės pavaduotoja ugdymui.

  • MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA:

PirmininkasLoreta Aurelija Saulevičienė - direktorė;

Sekretorius - Asta Butkienė - mokytoja;

Narys - Raimonda Alšauskienė - logopedė;

Narys - Daiva Okulevičiūtė - mokytoja;

Narys - Edita Mikelionienė - Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.