Išorinių institucijų vertinimas

 

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados

Tikrinimo data Institucija Išvados ir nurodymai, rekomendacijos Trūkumų pašalinimas
2016-01-21 Lietuvos Respublikos Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pažeista LR darbo kodekso 15 straipsnio 1 d.;

Pažeista LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 39 straipsnio 1 dalis.

Trūkumai pašalinti iki 2016-02-29. Pašalinus pažeidimus, pranešta LR valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriui.
2016-02-08 Kauno miesto savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius. Numatytas priemonių įgyvendinimo planas: Buvo numatyta priemonė: dėl įpareigojimo inicijuoti Savivaldybės tarybos sprendimo projekto dėl likviduoto turto-tvoros nurašymo rengimą; Nurašyto, išardyto ir likviduoto turto-tvoros išregistravimas iš Nekilnojamojo turto registro. 2016-12-15 įgyvendintas numatytas priemonių planas ir informuotas Kauno miesto savivaldybės administracijos centralizuotas audito skyrius.
2016-02-19 Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Labai maža rizika. -------------------------
2016-04-28 Kauno miesto visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos  Kauno departamentas. Lietuvos higienos normos HN 75:2010 11 P. Trūkumas pašalintas 2016-07-28.
2016-09-30 Kauno valstybinė maisto veterinarijos tarnyba. Sandėliavimo patalpoje baigti sienų apdailos darbus-suklijuoti likusias plyteles, sumontuoti ventiliacijos groteles, atnaujinti patiekalų išdavimo langelio paviršių. Trūkumas pašalintas 2016-10-30.
2016-12-02 Kauno miesto visuomenės sveikatos centras. Lietuvos higienos normos HN 75:2016 . 5.4P, 5.9 P, 28 P, 42 P, 48 P. Trūkumai pašalinti. 
2017-04-13 Maisto ir veterinarijos tarnyba Pažeidimų nėra.
   

Nuorodos  

   
   
   
   

Vertėjas

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

   
© Lopšelis-darželis "Gandriukas"