KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS "GANDRIUKAS"

Tėvų apeliavimas

1. Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu.

2. Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.

3. Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių darbo dienų.