2021 m. Velykinių margučių paroda "Didysis margutis (lauke)"

2021 03 29 - 04 12 Kauno lopšelio-darželio ,,Gandriukas“ kieme vyko velykinių margučių paroda ,,Didysis margutis (lauke)“. Parodos dalyviai – ugdytiniai, tėveliai ir pedagogai kūrė unikalius, lauko sąlygomis tinkančius margučius. Margutis buvo gaminimas iš įvairių gamtinių medžiagų bei antrinių žaliavų. Dalyviai gilino(si) lietuvių liaudies papročius, skatino(si) kūrybiškumą, ugdė(si) socialinę kompetenciją. Parodą organizavo vyr. mokytoja Agnė Kumpinė bei mokytoja Rita Žiogienė.

 • 01
 • 02
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51

2021 m. nuotolinė viktorina "Sukim sukim galveles"

2021 m. balandžio 01 d. mokytojos Rima, Rasa ir Asta organizavo Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ priešmokyklinės „Genelių“, ikimokyklinės „Zylučių“ grupių ir Kauno A. Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro „Gandriuko“ grupės nuotolinę viktoriną „SUKIM SUKIM GALVELES“. Renginys prasidėjo nuotaikingu pasisveikinimu ir susipažinimu. Vaikai ne tik ieškojo, bet ir piešė užmenamų mįslių atsakymus, pavirtę šimtakojais mankštino savo pirštukus. Noriai, greitai, aktyviai, stengdamiesi pirmauti atliko užduotis, skatinančias loginį mąstymą, dėmesio sukaupimą, orientavimosi laike ir popieriaus lape įgūdžių ugdymąsi.Artėjančių Šv. Velykų proga „Genelių“ grupės priešmokyklinukai žaidimo „Pasikeiskim margučiu“ metu tobulino orientavimosi erdvėje, sąvokų kairė, dešinė, bendravimo bei bendradarbiavimo gebėjimus.

Baigiantis viktorinai mokytojos pakvietė dalyvius atsisveikinti ne tik kuo įvairesniais žodžiais, bet ir savo kūnu: vaikai kūrė atsisveikinimo žodį „IKI “, pasitelkdami kūrybiškumą, išmonę, vaizduotę.

Stulginskio mokyklos - daugiafunkcio  centro  „Gandriukas“ grupė

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05

Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ priešmokyklinio ugdymo „Genelių“ grupė

 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Kauno lopšelio-darželio „Gandriukas“ ikimokyklinio ugdymo „Zylučių“ grupė

 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

2021 m. Kovo 11 d. minėjimas

Kovo 10 dieną „Gandriuko“ ugdytiniai pažymėjo kovo 11-ąją. Pasipuošę tautine simbolika, vėliavėlėmis ir balionais apdovanojo “Lietuvą“ skambiomis dainomis ir eilėraščiais. Savo begalinę meilę tėvynei įamžino pasirinkta menine technika dekoruodami širdeles Lietuvai, kurios papuošė darželio koridorių ir džiugina visą įstaigos bendruomenę. Vaikai ir mokytojos meninėmis priemonėmis išreiškė savo meilę ir pagarbą Lietuvai.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33

2021 m. Šventinis renginys "Gurgu gurgu į Kaziuko turgų"

Štai Kaziukas atdundėjo ir pavasaris atėjo... Pirmoji pavasario šventė paminėta ir Kauno lopšelyje-darželyje ,,Gandriukas“. Dalyviais tapo tiek pedagogai, vaikai ir jų tėveliai. Vaikai susipažino su lietuvių liaudies papročiais ir tradicijomis, kartu su pedagogais, tėvais (namuose) minkė molį, vėrė karolius, apyrankes, iš gamtinės medžiagos gamino paukštelius, gėlių puokšteles ir t.t. Kiekviena grupė savo grupėje įsirengė, pasipuošė savo prekybos vietą, tapo vieni kitiems pirkėjais ir pardavėjais. Kiekviena grupė individualiai lauke susipažino ir susitiko su mugės dalyviais ,,Kaziu" ir ,,Kazytėmis", su kuriais smagiai šėlo, šoko ir dainavo, bei kartu papramogavo. Ši renginį organizavo vyr. mokytoja Agnė Kumpinė, mokytoja Karina Peikštenytė bei muzikos pedagogė Jelena Jakštienė.

,,Strazdelių“ grupė

 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

,,Ančiukų“ grupė

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

,,Volungėlių“ grupė

 • 21
 • 22
 • 23
 • 24

,,Nykštukų“ grupė

 • 32
 • 33
 • 34

,,Zylučių“ grupė

 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58

,,Vyturėlių grupė

 • 59
 • 60
 • 61

,,Kregždučių“ grupė

 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46

,,Gulbiukų“ grupė

 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40

,,Lakštučių“ grupė“

 • 47
 • 48
 • 49
 • 50

,,Pelėdžiukų“ grupė

 • 62
 • 63
 • 64
 • 65

,,Genelių“ grupė

 • 66
 • 67
 • 68
 • 69

2021 M. kūrybinė akcija "Lietuvėle, tu graži, kokia tu spalvinga esi..."

2021 02 17 Kauno lopšelyje – darželyje „Gandriukas“ grupių lauko aikštelėse vyko kūrybinė akcija „Lietuvėle, tu graži, kokia tu spalvinga esi...“ Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Mokytojos su vaikais pasiruošė trijų spalvų (geltonos, žalios, raudonos) dažų buteliukus, kitas priemones meninei veiklai lauke. Vaikai savo grupių lauko aikštelėse statė iš sniego Lietuvos pilis, namus, kėlė trispalves, sukasė kalniukus, įvairiomis meninėmis ir kt. priemonėmis kūrė, spalvingai grąžino aikštelių lauko aplinką... Meniniai darbai atlikti įdomiai, spalvingai, kūrybingai. Veikla vaikams labai patiko, suteikė daug teigiamų emocijų, stiprino fizinę sveikatą, ugdė(si) savarankiškumą, kūrybiškumą, judėjimo, meninę, komunikavimo, socialinę kompetencijas. Vaikuose pažadintas šilumos, gėrio, meilės ir pagarbos Lietuvai jausmas.

,,Strazdelių“ grupė

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07

,,Ančiukų“ grupė

 • 08
 • 09
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23

,,Volungėlių“ grupė

 • 24
 • 25
 • 27
 • 28

,,Nykštukų“ grupė

 • 40
 • 49
 • 50

,,Zylučių“ grupė

 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 51

,,Vyturėlių grupė

 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48

,,Kregždučių“ grupė

 • 41
 • 42
 • 43
 • 52

,,Gulbiukų“ grupė

 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61

,,Lakštučių“ grupė“

 • 68
 • 69
 • 70

,,Pelėdžiukų“ grupė

 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38

,,Genelių“ grupė

 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67

2021 m. Kauno lopšelio – darželio "Gandriukas" vaikų ir pedagogų pagamintų šaškių paroda "64 LANGELIAI"

„Šaškės – tai menas (ir jų nepakeis nei kinas, nei filharmonija!), šaškės – tai sportas (ir ne lengvesnis už sunkumų kilnojimą arba ledo ritulį!), šaškės – tai mokslas (nors ir ne matematika), šaškės – visa kartu. Tai nuostabiai paprastos taisyklės, toli numatanti strategija ir fantastiška taktika“, – sakė žymus rusų mokslininkas ir šaškininkas J. Fominych.

Šaškės pagamintos iš antrinių žaliavų, gamtinių medžiagų, iš aplinkoje randamų daiktų, prikeliant juos naujam gyvenimui.

Paroda eksponuojama Kauno m. V. Kudirkos viešosios bibliotekos Eigulių padalinyje.

Parodas organizavo mokytojos metodininkės: Asta Butkienė, Rima Bradauskienė, Rasa Bareikienė ir vyresnioji mokytoja Bronė Aniulienė.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06

2021 m. vasario 03-04 dienomis mokytojos metodininkės: Asta Butkienė, Rima Bradauskienė, Rasa Bareikienė ir vyresnioji mokytoja Bronė Aniulienė pakvietė visus, mokančius nepasiklysti 64 langelių lentos labirintuose, surengti savo grupėse šaškių turnyrą „64 LANGELIAI“ . Ačiū visiems žaidusiems ir kūrusiems gerą nuotaiką!

 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33

2021 m. Sporto šventė "Žiemos linksmybės"

2021 m. sausio 28 d. Kauno lopšelyje – darželyje „Gandriukas“ vyko sporto šventė „Žiemos linksmybės“, kurią organizavo ir pravedė Kauno lopšelis-darželis ,,Gandriukas“ meninio ugdymo mokytoja Justina Rahimova ir mokytoja metodininkė Vilma Narbutienė. Sporto šventės tikslas didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą žiemos laikotarpiu lauke. Skatinti grūdinimąsi, kaip sveiką gyvenimo būdą. Renginys organizuojamas atsižvelgiant į dalyvių amžių, pasiruošimą, fizinį pajėgumą. Įsivertiname savo iškeltus tikslus ir uždavinius, jų įgyvendinimą. Tradicinė žiemos šventė ne tik stiprina ir grūdina mūsų ugdytinius, tačiau palieka malonius, neišdildomus įspūdžius bei geras emocijas.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32

2021 m. Mini projektas "Trys Karaliai"

Mini projektas „Trys Karaliai“, buvo organizuojamas lopšelyje- darželyje „Gandriukas“ 2021 01 04 – 01 08. Ugdytiniai mokinosi eilėraščius, klausėsi pasakojimų apie tris išminčius, sužinojo apie šventimo papročius ir tradicijas, kūrė įvairius meninius darbelius... Tai šventė, kai nupuošiamos eglutės ir apsilanko išminčiai: Trys karaliai, kurie simbolizuoja Šv. Kalėdų pabaigą ir Naujųjų metų pradžią. Mokytojos su savo grupės vaikais, muzikos užsiėmimų metu, muzikos salėje, grupėse nupuošė eglutes. Vystėsi vaikų mąstymas, lavėjo vaizduotė, ugdėsi fizinė ir emocinė sveikata, pažinimo, komunikavimo, socialinė, meninė kompetencijos.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 189
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46

2020 m. Adventinio laikotarpio paroda "Prakartėlės“

2020 12 01 - 12 31 Kauno lopšelio-darželio ,,Gandriukas“ fojė vyko adventinio laikotarpio paroda ,,Prakartėlės“. Vaikai kartu su pedagogais, tėveliais kūrybai naudojo gamtines medžiagas (šienas, žolė, molis, akmenukai, šakelės, pagaliukai, konkorėžiai, gilės, lapai ir kt.), siūlus, kartoną, putplastį, plastiliną ir kitas priemones. Šios parodos organizatorės mokytojos Agnė ir Rita, siekė įprasminti šv. Kalėdų laukimą, tvirtinti dvasinį pasirengimą, skatinti pedagogų, ugdytinių, tėvų kūrybinę iniciatyvą, naujų raiškos formų ieškojimą, analizuoti prakartėlės istoriją, simboliką ir prasmę.

 • 0
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37

2020 m. Tarptautinės arbatos dienos akcija "Kiekvienam po arbatos puodelį"

Kasmet gruodžio mėn. 15 dieną yra minima Tarptautinė arbatos diena. Arbata – tai, ko gero, populiariausias gėrimas pasaulyje. Ją pralenkia tik vanduo. Ji geriama nepriklausomai nuo tautybės, dienos laiko ir kulinarinių pomėgių. Siekdamos sutelkti grupių vaikus bei mokytojas bendriems pokalbiams apie vaistinius augalus bei arbatų degustacijai mokytojos Rima ir Asta įstaigoje surengė akciją „Kiekvienam po arbatos puodelį“. Vaikai sužinojo, kad arbatos ne tik skanios ir kvapnios, bet jos gali pagelbėti ir susirgus. Susipažino su lietuviškomis vaistažolėmis, jų gydomosiomis savybėmis, uostė ir ragavo skirtingų skonių arbatas.

 • 03
 • 04
 • 06
 • 07
 • 08
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 20
 • 21

2020 m. Projekto "Kalėdų belaukiant" veikla 'Advento vainiko ir kalendoriaus“ kūrimas

2020 11 23- 2020 12 01 Kauno l/d „Gandriukas“ vyko projekto „Kalėdų belaukiant“ veikla: ,,Advento vainiko ir kalendoriaus“ kūrimas. Veikloje mokytojos kartu su vaikais grupėje kūrė vainiką ir kalendorių. Veiklų metu vaikai supažindino su tradicijomis ir papročiais. Advento vainiko gamyba teikė vaikams šilumą, susikaupimą, ramybę Vaikai ugdė(si) saviraišką, fantaziją, meninius gebėjimus, bendravimą ir bendradarbiavimą vieni su kitais.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 40

   

Nuorodos  

   
   
   
   

Vertėjas

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

   
© Lopšelis-darželis "Gandriukas"