KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS "GANDRIUKAS"

Atlyginimai

DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI

Pareigų (pareigybės) pavadinimas Pareigybių skaičius 2017 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis etato darbo užmokestis, EUR Pareigybių skaičius 2017 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis etato darbo užmokestis, EUR
Direktorius 1 861,04 1 861,04
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 5,23 4759,16 5,23 4759,16
Auklėtojas 12,95 8682,96 12,95 8682,96
Logopedas 1,5 875,79 1,5 875,79
Meninio ugdymo mokytojas, mokytojas, neformaliojo ugdymo metodininkas 3,25 2066,48 3,25 2066,48
Psichologas 1 647,28 1 647,28
Auklėtojo padejėjas 11 4180,00 11 4348,27
Specialistai 4 2819,45 4 2819,45
Virėjas 3 1154,11 3 1177,11

Pastatų priežiūros bei einamojo remonto darbininkas, skalbėjas, patalynės

prižiūrėtojas, santechnikas, kiemsargis, virtuvės darbininkas(pagalb), valytojas

5 1900,00 5 1900,00

 Darbuotoju atlyginimai