KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS "GANDRIUKAS"

Veikla

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GANDRIUKAS" VEIKLA ORGANIZUOJAMA PAGAL:

Kūrybinga, savarankiška ir atsakinga mokykla – sėkmė kiekvienam ugdytiniui:

Ugdymo(si) aplinka

Mūsų tikslas - sukurti saugią ir funkcionalią ugdymo(si) aplinką, kuri skatintų vaiko aktyvumą, smalsumą ir norą veikti grupėse bei saugiai jaustis už jos ribų.

Kauno lopšelio – darželio „Gandriukas“ ugdymo aplinką sudaro teigiamas vaiko emocijas skatinantis mikroklimatas, kurį lemia įstaigos bendruomenės bendravimas ir bendradarbiavimas. Numatant ugdymo prioritetus,  kuriant ugdymo aplinką, ugdymo procese itin svarbus šeimos vaidmuo.

Mūsų įstaigoje užtikrinamas fizinis, psichologinis, socialinis, dvasinis, emocinis vaikų saugumas. Kiekvienas vaikas jaučia suaugusiųjų dėmesį ir paramą. Ugdomi demokratiški tarpusavio santykiai, pagarbos vienas kitam jausmas, žadinamas noras vienas kitam padėti. Pedagogai padeda vaikui adaptuotis naujoje aplinkoje, išbandyti naujus pažinimo ir veiklos būdus.

Grupių ugdymo(-osi) aplinka suskirstyta į atskiras erdves-ugdymosi centrus vaikų grupelių ar individualioms veikloms. Centrai išdėstyti taip, kad neužgožtų erdvės laisvam vaikų judėjimui, kad vaikai, žaisdami vienose erdvėse, netrukdytų esantiems kitose.

Ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse įrengtos judrioji, ramioji, „kūrybinės betvarkės“ ir vaidmeninių žaidimų erdvės.

Darželio grupėse – kalbos, gamtos pažinimo, statybinių žaidimų, valgio gaminimo, matematikos ir konstravimo, dailės, vaidmeninių žaidimų, muzikos centrai.

Ugdymo centrai nuolat papildomi naujomis priemonėmis visuminiam vaikų ugdymui(-uisi). Siekiama, kad ugdymo priemonių kiekis ir kokybė tenkintų vaikų poreikius, skatintų kūrybinį aktyvumą bei ugdymo(-si) pasiekimų pažangą. Visos priemonės ugdytiniams yra matomos ir lengvai prieinamos. Vaikai randa viską, ko reikia įvairiausiems jų sumanymams, žaidimams, tyrinėjimams bei poilsiui.