KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS "GANDRIUKAS"

Gulbiukai

 

 

gulbe

 

     „Ežerėlis – veidrodėlis,
   Gulbę baltąją iškėlęs.
 Veidrodėly gulbė ta
  Ar seselė jos balta?“

 

Grupė dirba 10,5 val. nuo 07.30 iki 18.00 val.

Telefonas 860840983

Kiekvieną rytą mažuosius gulbiukus ir jų tėvelius pasitinka mokytoja metodininkė Asta Butkienė arba vyresnioji mokytoja Daiva Naujalienė bei mokytojos padėjėja Daiva Valaitienė.

Grupę lanko 3 – 4 metų amžiaus vaikai. Iš jų 9 mergaitės ir 9 berniukai. Vaikai labai imlūs, aktyvūs, visko norintys, smalsūs, žingeidūs. Visi aktyviai dalyvauja judriose veiklose, žaidimuose. Berniukai ypač mėgsta statybinius žaidimus, žaisti mašinėlėmis, traukinukais. Mergaitėms patinka vaidmeniniai, siužetiniai žaidimai. Kartais įvyksta konfliktai dėl lyderiavimo pozicijų. Juos vaikai mokosi spręsti žodžiu, aiškindamiesi. Dauguma vaikų noriai dalyvauja įvairiose veiklose, kitiems reikalingas mokytojos paskatinimas, padrąsinimas. Didelis dėmesys skiriamas ugdytinių sveikatinimui: vaikai grūdinami oru ir vandeniu, dalyvauja kūno kultūros užsiėmimuose, maitinami sveiku, sveikatai palankiu maistu.

Dirbame vadovaujantis Kauno lopšelio–darželio „Gandriukas“ ikimokyklinio ugdymo programa, taikome „Geros pradžios“ metodiką. Remiantis šia metodika skatinamas:

ü  Aktyvus tėvų dalyvavimas ugdymo(si) procese: edukacinių išvykų organizavimas, savo patirties sklaida, dailės, kopijavimo darbai, dalyvavimas projektinėse veiklose, parodose, akcijose, talkose, šventiniuose renginiuose, anketinėse apklausose.

ü  Įvairiapusiškas vaikų ugdymasis: individualus ugdymas, veikla centruose, ugdymas(is) bendradarbiaujant.

         Visa grupės patalpa priklauso vaikams ir atspindi jų kultūrą, pomėgius, amžiaus ypatumus. Įrengti veiklos centrai skatina integruotai įgyti sveikatos saugojimo, socialinės, komunikavimo, pažinimo bei meninės kompetencijos pradmenis:

ü  Dailės centre „Spalviukai“ ugdomas vaikų kūrybiškumas, smalsumas, vaizduotė ir iniciatyva.

ü  Statybinių žaidimų centre „Kaladukai“ vyksta aktyvi, kūrybiška ir įdomi veikla.

ü  Valgio gaminimo centre „Smaližiai“ skatinamas įvairių sričių vystymasis: kalbos ugdymas, matematinis mąstymas, fizinė raida, socialiniai įgūdžiai.

ü  Vaidmeninių žaidimų centre „Teatriukas“ vaikai patikrina, išsiaiškina ir praplečia savo ir aplinkinio pasaulio suvokimą.

ü  Kalbos centras „Tauškaliukai“ skatina vaikus tyrinėti ir ugdytis kalbą, ieškoti atsakymų, suprasti, kokį malonumą teikia literatūra.

ü  Matematikos ir konstravimo centre „Skaičiukai“ suteikta galimybė aiškintis matematinius santykius manipuliuojant konkrečiais daiktais.

ü  Žaidimai smėlio ir vandens centras „Vandenukas ir smėliukas“ visokeriopai skatina vaikų augimą ir vystymąsi: matematikos pradmenis, gamtos tyrinėjimus, fizinę bei emocinę raidą, socialinius įgūdžius.

ü  Gamtos tyrinėjimų centre „Smalsučiai“ vaikai aktyviai ieško informacijos apie juos supančią aplinką. Stebėdami ir eksperimentuodami jie bando suprasti pasaulį.

Pagrindiniai tėvų lūkesčiai:

ü  Ugdyti vaikų savarankiškumą.

ü  Didelį dėmesį skirti higienos įgūdžių ugdymui(si).

ü  Tobulinti pažintinių, kalbinių, bendravimo ir komunikavimo įgūdžių formavimąsi.

ü  Lavinti smulkiosios ir stambiosios motorikos gebėjimus.

Grupės ugdymo prioritetai:

   1. Ugdyti vaikų socialinius gebėjimus sudarant sąlygas vaikams bendrauti, bendradarbiauti, pratintis susitarti, kartu mokytis, savigarbos, pasitikėjimo savimi, domėjimosi kitais ir gebėjimo juos suprasti.

   2. Ugdyti pažintinius gebėjimus skatinant vaikuose mąstymo pradmenis (loginio, kritinio – probleminio, kūrybinio), ugdant norą tyrinėti supančią aplinką, domėtis viskuo, kas jį supa, eksperimentuoti stebint pasirinktus daiktus ir reiškinius.

   3. Plėtoti komunikavimo gebėjimus skatinant vaikus reikšti mintis, gebėjimą kalbėtis su suaugusiais ir bendraamžiais, mokėjimą pasakoti ir deklamuoti, išsakyti nuomonę, klausytis įvairių tekstų, atpasakoti, kurti. Skatinti domėjimąsi rašytiniais tekstais, rašmenimis, knygomis, TV laidomis.