KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS "GANDRIUKAS"

Pelėdžiukai

                                 paledziukai

 

 Pelėdžiukai mes maži,

Greit užaugsim dideli,

Nes kasdieną į darželį

Veda mamos ir tėveliai.

O darželyje smagu,

Juk aplinkui daug draugų!

  

„Pelėdžiukų“ grupė dirba nuo 7.30val.iki 18.00val.

 

Grupėje dirba:

Kiekvieną rytą vaikus ir jų tėvelius pasitinka priešmokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Okulevičiūtė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Daiva Naujalienė ir auklėtojos padėjėja Danutė Sukackienė

„Pelėdžiukų“ grupės  ugdymo tikslas – ugdyti aktyvų, savimi pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį, vaiką.

Uždaviniai:

 • -                Siekti aktyvaus šeimos narių dalyvavimo (bendravimo ir bendradarbiavimo) ugdymo procese;
 • -                Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, siekti atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;
 • -                Mokyti higienos įgūdžių, tobuliname pažintinius, kalbinius, smulkiosios ir stambiosios motorikos gebėjimus
 • -                Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo saugumą;
 • -                Sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą (ruošti vaikus mokyklai) ir užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą.

Dirbame vadovaujantis Kauno lopšelio – darželio „Gandriukas“ ikimokyklinio ugdymo programa, taikant „Geros pradžios“ metodiką, ir atsižvelgdamos į Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą priešmokykliniame vaiko amžiuje ugdome penkias ugdymo(si) kompetencijas:

 • -                 sveikatos saugojimo kompetencija;
 • -                 socialinė kompetencija;
 • -                 komunikavimo kompetencija;
 • -                 pažinimo kompetencija;
 • -                 meninė kompetencija.

BENDRA GRUPĖS VAIKŲ CHARAKTERISTIKA

2020 09 01 ,,PELĖDŽIUKŲ” priešmokyklinę grupę lanko 17, 5 – 6 metų amžiaus vaikų. Iš jų 9 mergaitės ir 8 berniukai. Į „Pelėdžiukų“ grupę atvyko: 3 vaikai - iš  „Pelėdžiukų“ , 7 vaikai - iš  „Gulbiukų“, 1 vaikas iš „Kregždučių“ ir 4 - iš “Lakštučių” grupės. Į „Pelėdžiukų“ grupę 2 ugdytiniai atvyko iš kitų miestų.  Mokyklai ruošiama 15 vaikų (Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa). Likusieji vaikai ugdomi pagal bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą.8 -iems  grupės vaikams teikiama logopedo pagalba.

Grupę lankantys vaikai yra skirtingų charakterių, pomėgių. Vaikai judrūs ir aktyvūs, smalsūs. Jie noriai dalyvauja įvairiuose sporto renginiuose, edukacinėse išvykose. Veiklų metu vaikai sužino daug naujo, mokosi pažinti raides, skaičius, atlieka įvairias užduotis ir dailės darbus Berniukai noriai žaidžia kūrybinius  žaidimus statybiniame centre (kaladėlės, lego), sportuoja.  Patinka aktyviai leisti laiką lauko aikštelėje. Mielai žaidžia loginius žaidimus.

Mergaitės noriai žaidžia siužetinius - vaidmeninius žaidimus. Mėgsta vaidinti, puoštis, persirenginėti, rengti įvairius pasirodymus ir koncertus. Dažnai renkasi stalo žaidimus, piešimą, dėliones.

ŠEIMŲ PAGEIDAVIMAI:

 • -                 Lengva integracija ir adaptacija naujame grupės kolektyve;
 • -                 Suteikti vaikams saugią aplinką, tinkamą pagalbą ir kokybišką ugdymą;
 • -                 Paruošti vaiką mokyklai (tobulinti skaitymo, skaičiavimo pagrindus);
 • -                 Skatinti raiškiai kalbėti, pasakoti  įspūdžius;
 • -                 Ugdyti savarankiškumą, atsakingumą už savo poelgius.

GRUPĖS VYKDOMI PROJEKTAI:

 • -                 Projektas „Gandriukai – sveikatukai“.
 • -                 Subalansuotos plėtros projekte „“Aplinka, kurioje aš gyvenu”  vykdome mini projektą “Skanu ir naudinga”.
 • -                 Akcija „Mano skėtis nuostabus“
 • -                 Projektas “Pasaulio pilys”.
 • -                 Dalyvaujame Tarptautiniame projekte „Zipio draugai“.
 • -                 Dalyvaujame prevenciniame projekte prieš patyčias. 

GRUPĖS TRADICIJOS:

 • -                 Vaikų tėvai aktyviai dalyvauja grupės Pelėdų muziejaus kūrime ir kaupime.
 • -                 Vaikų gimtadienių šventimas.
 • -                 Sporto šventė su tėveliais „Aš, tėvelis ir mama – sportuojanti šeima“.
 • -                 Įvairios ekskursijos ir išvykos.