KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS "GANDRIUKAS"

Strazdeliai

strazdeliai

Mes strazdeliai, mes strazdai,
Giedame labai gražiai.

Rytą, dieną, vakare,
Nesiskirsim su giesme.

 

Grupėje 14 vaikų (2 m.). Iš jų 9 mergaitės, 5 berniukai.

Grupė vykdo mini projektus: „Sveikas ir saugus maistas. Valgymo kultūra“, subalansuotos plėtros projektas „Įpročiai“.

Tai viena iš pirmųjų grupių, įtrauktų į „Geros pradžios“ projektą.

Padedant įstaigai, tėvams  sukurta estetinė, saugi grupės ir lauko ugdomoji aplinka.

Sukurtos 4 ugdomųjų veiklų erdvės. Jos užpildytos ugdymo priemonėmis: žaislais, žaidimais, knygelėmis..., tenkinančiais vaikų poreikius, gebėjimus, tėvų lūkesčius.  Ugdomosios priemonės išdėstytos taip, kad vaikai jas gerai matytų, pasiektų  ir patys pasiimtų,  tenkintų savo norus, ugdytų (si) pažinimo, kalbos, socialinę, meninę raidas, skatintų savarankiškumą, kūrybiškumą.

Lankstus dienos ritmas, žadinantis vaiko aktyvumą, teikiantis džiaugsmo, ugdantis vaikų sveikatą, saugumo jausmą.  Tai atsispindi rudens – žiemos režimo dienotvarkėje.

Savarankiškos ugdomosios veiklos-žaidimai derinami su pedagogo, įstaigos specialistų, tėvų siūlomomis veiklomis (tai atsispindi ilgalaikiuose - metiniuose, trumpalaikiuose planuose grupėje). Orientuojamasi į įstaigos prioritetine sritis (vaikų fizinė, dvasinė sveikata, kūrybiškumas...), bendravimą ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

Spontaniškai atsirandanti, iš anksto nenumatyta, nekasdieninė veikla.

Tėvai – ugdymo proceso, bendrų šventinių renginių, akcijų, parodų, talkų ..., dalyviai.

 „Ryto ratas“, „Laikas rate“ – ugdymo proceso dalis.

Aktyvi vaikų veikla kaitaliojama su ramia.

Vyksta  visos grupės (muzikos, kūno kultūros), nedidelėmis grupelėmis, individuali vaikų veikla.

Vaikai sėkmingai pasirenka veiklą – žaidimus erdvėse laisvai, savarankiškai, kūrybiškai (pagal amžių) kuria statinius iš didelių dėlionių, konstruktorių, kaladėlių ir kt....

Žaisdami mokosi tarti garsus, skiemenis, pavienius žodžius, 2-3 žodžių sakinius (kalbantys bendrauja tarpusavyje, sukuria žaidimo turinį, mėgdžioja vieni  kitus...).

 Pedagogai (iškilusių nesutarimų, problemų sprendimui) įsikiša į jų žaidimus - veiklą, paaiškina, primena „Grupės taisykles“ (vaizdinės – su paveiksliukais).

Smagu, kad ugdytiniai jau adaptavosi grupėje, lauko aikštelėje, įstaigos lauko teritorijoje, įstaigos erdvėse (sporto, muzikos salėje) ir kt...

Vaikų pasiekimai stebimi kiekvieną dieną, vertinami jų laimėjimai, o ugdyme pasiekta pažanga vertinama 2k./m..

2020 09 01 “Strazdelių“ gr. vaikai, tėvai, mokytojos, padėjėja dalyvauja  Rugsėjo 1  – sios grupės šventiniame renginyje.  Vaikai patyria ne tik daug staigmenų, bet ir teigiamų emocijų, nes būna kartu su tėvais. Atlieka įvairius šokių judesius, su priemonėmis ir be jų, pagal muziką (su muzikos mokytojos pagalba) ir viskas jems įdomu, nes nauja, kitaip, nematyta, nepatirta...

2020 09 22 -2020 10 09 „Strazdelių“(mokytojos) organizuoja įstaigos viduje ir kieme, V.Kudirkos bibliotekos Eigulių filiale meninių darbų parodą „Voras ir jo tinklas“.

2020 10 05 grupės vaikai, tėvai, pedagogai aktyviai dalyvauja akcijoje „Papuošiu savo kiemą rudenio spalvom“

2020 10 19 įstaigos lauko teritorijoje vyksta „Rudenėlio“ šventė „Mano skėtis nuostabus“, kurioje dalyvavo visi įstaigos vaikai, norintys tėvai. Tai didžiulis džiaugsmas ir ugdymas(is) kūrybiškumo, socialinės, pažinimo, meninės, judėjimo raidos.

2020 10 19 -10 30 „strazdelių“ gr. mokytojos dalyvauja vaizdinių – metodinių priemonių gamyboje,  parodoje „Kuriame vaikams“ įstaigoje ir V.Kudirkos bibliotekos Eigulių filiale. Tai nuostabus, abipusis bendravimas ir bendradarbiavimas, dalijimasis mokomąja, praktine patirtimi.

2020 10 26 – 10 30 dalyvauja įstaigos ankstyvojo amžiaus grupių projekte „Stipriosios pėdutės“. Iš buitinių, gamtinių medžiagų sukuriama metodinė priemonė „Kalnuotasis takelis“.