KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS "GANDRIUKAS"

Strazdeliai

strazdeliai

Mes strazdeliai, mes strazdai,
Giedame labai gražiai.

Rytą, dieną, vakare,
Nesiskirsim su giesme.

 

Grupėje 10 vaikų (1-2 m.). Iš jų 2 mergaitės, 8 berniukai.

Grupė vykdo mini projektus: „Sveikas ir saugus maistas. Valgymo kultūra“, subalansuotos plėtros projektas „Įpročiai“.

Tai viena iš pirmųjų grupių, įtrauktų į „Geros pradžios“ projektą.

Padedant įstaigai, tėvams sukurta estetinė, saugi grupės ir lauko ugdomoji aplinka.

Sukurtos 4 ugdomųjų veiklų erdvės: kūrybinė, ramybės, judėjimo, vaidybos. Jos užpildytos ugdymo priemonėmis: žaislais, žaidimais, knygelėmis..., tenkinančiais vaikų norus, poreikius, gebėjimus, tėvų lūkesčius. Ugdomosios priemonės išdėstytos taip, kad vaikai jas gerai matytų, pasiektų ir patys pasiimtų, ugdytų (si) pažinimo, kalbos, socialinę, meninę raidas, skatintų savarankiškumą, kūrybiškumą.

Lankstus dienos ritmas, žadinantis vaiko aktyvumą, teikiantis džiaugsmo, ugdantis vaikų dvasinę ir fizinę sveikatą, saugumo jausmą, lavinantis mąstymą, atmintį, orientaciją grupės, įstaigos vidaus ir lauko erdvėse. Tai atsispindi rudens – žiemos režimo dienotvarkėje.

Savarankiškos ugdomosios veiklos-žaidimai derinami su pedagogo, įstaigos specialistų, tėvų siūlomomis veiklomis (tai atsispindi grupės ilgalaikiuose, trumpalaikiuose planuose). Orientuojamasi į įstaigos prioritetine sritis (vaikų fizinė, dvasinė sveikata, kūrybiškumas...), bendravimą ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir t.t.

Spontaniškai atsirandanti, iš anksto nenumatyta, nekasdieninė veikla.

Tėvai – ugdymo proceso, bendrų šventinių renginių, akcijų, parodų, talkų ..., dalyviai.

„Ryto ratas“, „Laikas rate“ – ugdymo proceso dalis.

Aktyvi vaikų veikla kaitaliojama su ramia.

Vyksta visos grupės (muzikos, kūno kultūros), nedidelėmis grupelėmis, individuali vaikų veikla.

Vaikai sėkmingai pasirenka veiklą – žaidimus erdvėse, dalyvauja organizuotose veiklose, projektuose ...pagal amžių.

Žaisdami mokosi tarti garsus, skiemenis, pavienius žodžius, bendrauti tarpusavyje ir su suaugusiais.

Pedagogai (iškilusių nesutarimų, problemų sprendimui) įsikiša į jų žaidimus - veiklą, supažindina (paveikslėlių pagalba), paaiškina „Grupės taisykles“.

Smagu, kad ugdytiniai beveik jau adaptavosi grupėje. Patinka būti grupės lauko aikštelėje, įstaigos teritorijoje, kitose erdvėse: sporto, muzikos salėje.

Vaikų pasiekimai stebimi kiekvieną dieną, vertinami jų pasiekimai, o ugdyme pasiekta pažanga vertinama 2k./m..

Grupė dalyvauja:

2021 09 01 Rugsėjo 1 – sios grupės šventiniame renginyje. Vaikai patiria ne tik daug staigmenų, nerimo, bet ir teigiamų emocijų. Viskas jiems įdomu, nes nauja, nepatirta, nematyta...

2021 10 04 -2021 10 08 sveikatingumo projekte „Gandriukai - sveikatukai“, tema: „Mokomės ir kuriame drauge skaičių šalyje“, parodoje ‚Linksmieji skaičiai“ įstaigoje ir V. Kudirkos Eigulių bibliotekoje.

2021 10 11-10 15 Pasaulinės psichikos sveikatos dienos projekte „Psichikos sveikata besikeičiančiame pasaulyje“

2021 10 18-10 22 projekte „Rudens fiesta“. Tai didžiulis džiaugsmas (dvasinė ir fizinė sveikata), kūrybiškumo, socialinės, pažinimo, meninės, judėjimo raidos ugdymas (is).

2021 10 25-11 12 sveikatinimo projekte „Sveika, gardu, gražu.“ Tai įvairios veiklos, kurios ugdo vaikų pažinimo, socialinę, meninę raidą, vysto fizinę ir dvasinę sveikatą.

2021 10 29 – 11 05 ugdomojoje veikloje ir parodoje „Šviečiančių moliūgų „HELLO Moliūgai“. Tai bus nuostabus bendravimas ir bendradarbiavimas su įstaigos bendruomene.