KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS "GANDRIUKAS"

Vyturėliai

vytureliai

Čyru vyru Vyturėlis
 Į saulutę pasikėlęs,
            Sveikina dangaus žydrynę,
      Žemę, gėlę ir Tėvynę...

 

„Vyturėlių“ grupės vaikų amžius nuo 1 iki 2 metų. Šiuo metu tiek tėvams, tiek vaikams adaptacinis laikotarpis. Darželis yra itin svarbus tinkamai vaiko raidai. Čia mažieji mokysis bendrauti, bendradarbiauti, laikytis taisyklių, tinkamo socialinio elgesio, ugdys kantrybę, lavins kognityvinius ir fizinius įgūdžius. Tai vaiko išėjimas į visuomenę. Tad bendradarbiaudami kartu su specialistais ir tėveliais vaikučiams leisime augti ir mokytis to, kas jiems yra labai svarbu.

I. BENDRA INFORMACIJA.

GRUPĖ: “Vyturėlių”

VAIKŲ AMŽIUS: 1,5-2,5 metai.

PROGRAMA: Ikimokyklinis ugdymas.

PEDAGOGAI:  auklėtoja metodininkė Vilma Narbutienė

Auklėtojos padėjėja Vilija Liberienė.

II. VAIKŲ GRUPĖS SAVITUMAS.

Visi vaikai yra nauji, atėję iš namų, tad jiems reikia didesnį dėmesį skirti apsiprantant su nauja grupe ir veikla.

Ugdydami vaikus, stengsimės labiau plėtoti socialinius, pažintinius, komunikavimo ir sveikatos saugojimo, bei tarpusavio bendravimo gebėjimus. Atsižvelgiant į grupės vaikų savitumą, įvertinant jų gebėjimus, amžių ir poreikius, bei siekiant efektyviau išnaudoti sukurtą palankią ugdymosi aplinką, produktyvų bendravimą su šeima šiais metais prioritetinis ugdymo dėmesys bus skiriamas socialinei ir komunikavimo kompetencijoms ugdytis.

Grupės tradicijos. Gimtadienių šventimas, ryto rato ritualai, pasakos prieš miegą, lopšinės prieš miegą.

Bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais (globėjais). Tėvų susirinkimai, konsultacinės valandos, bendri renginiai su tėvais ir t.t.

III. UGDYMO(SI) PRIORITETAI.                                   

1. Ugdyti aplinkos pažinimo įgūdžius.

2. Siekti savarankiškumo, ugdyti problemų sprendimo įgūdžius.

3. Skatinti bendrauti su suaugusiais ir bendraamžiais, ugdyti bendravimo įgūdžius.

IV. TIKSLAS – ugdyti aktyvų, bendraujantį, žingeidų, stiprią motyvaciją turintį vaiką.

V. UGDYMO(SI) UŽDAVINIAI:

1. Skatinti vaikus domėtis kitais, bei gebėti būti kartu su kitais, bendrauti, draugauti ir spręsti kasdienines problemas.

2Ugdyti sakytinę vaiko kalbą, kaip saviraiškos, bendravimo, pažinimo priemonę.

3Stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, tenkinti aktyvinimo ir judėjimo poreikį.

Mums žiemužė nebaisi, žaidžiam džiaugiamės visi.

 

Sporte mums labai patinka, tuomet esame laimingi.

 

Grupėje visi  – žaidžiame, pažįstame, tyrinėjame, augame.

Visko mokomės kartu , mums labai drauge smagu.