KAUNO LOPŠELIS - DARŽELIS "GANDRIUKAS"

Išorinių institucijų vertinimas

 

 

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados

Tikrinimo data Institucija Išvados ir nurodymai, rekomendacijos Trūkumų pašalinimas
2016-01-21 Lietuvos Respublikos Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pažeista LR darbo kodekso 15 straipsnio 1 d.;

Pažeista LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 39 straipsnio 1 dalis.

Trūkumai pašalinti iki 2016-02-29. Pašalinus pažeidimus, pranešta LR valstybinės darbo inspekcijos Kauno skyriui.
2016-02-08 Kauno miesto savivaldybės administracijos centralizuotas vidaus audito skyrius. Numatytas priemonių įgyvendinimo planas: Buvo numatyta priemonė: dėl įpareigojimo inicijuoti Savivaldybės tarybos sprendimo projekto dėl likviduoto turto-tvoros nurašymo rengimą; Nurašyto, išardyto ir likviduoto turto-tvoros išregistravimas iš Nekilnojamojo turto registro. 2016-12-15 įgyvendintas numatytas priemonių planas ir informuotas Kauno miesto savivaldybės administracijos centralizuotas audito skyrius.
2016-02-19 Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija. Labai maža rizika. -------------------------
2016-04-28 Kauno miesto visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos  Kauno departamentas. Lietuvos higienos normos HN 75:2010 11 P. Trūkumas pašalintas 2016-07-28.
2016-09-30 Kauno valstybinė maisto veterinarijos tarnyba. Sandėliavimo patalpoje baigti sienų apdailos darbus-suklijuoti likusias plyteles, sumontuoti ventiliacijos groteles, atnaujinti patiekalų išdavimo langelio paviršių. Trūkumas pašalintas 2016-10-30.
2016-12-02 Kauno miesto visuomenės sveikatos centras. Lietuvos higienos normos HN 75:2016 . 5.4P, 5.9 P, 28 P, 42 P, 48 P. Trūkumai pašalinti. 
2017-04-13 Maisto ir veterinarijos tarnyba Pažeidimų nėra.